Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Odbor výstavby a životného prostredia
Vedúci odboru: Ing. Pavol Starek

Potrebné doklady:

  • Žiadosť – Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. v platnom znení (tlačivo)
  • Doklad o vlastníctve, alebo inom práve k pozemku
  • Situácia s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku (odstupy od hraníc)
  • Zjednodušený projekt stavby (pôdorys, pohľady, príp. rez) 2x
  • Vyjadrenie susedov – vlastníci susedných nehnuteľností
  • Súhlas spoluvlastníkov, ak nie sú stavebníci 
  • Dokladovanie dodávateľa  stavebných prác, v prípade svojpomocnej výstavby dokladovanie stavebného dozora
  • Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy OVS, a.s. Dolný Kubín, SSE, a.s., Dolný Kubín, SPP, a.s. Žilina, Slovak Telekom, a.s., DSi Data, s.r.o. Námestovo

Súvisiace predpisy:
Vyhláška č. 453/2000 Ministerstva ŽP SR 

Vybavuje:
Mestský úrad Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie č. 1651/2, Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu, nová budova, druhé poschodie, č. dverí 303.

Kontakt:
Ing. arch. Mária Kubinová 
Tel.: 043/5814432
e-mail: maria.kubinova@dolnykubin.sk

Poplatok: 
Podľa položky 160 a  zákona 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch - 
Fyzická osoba 10 EUR (od poplatku sú oslobodené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ZŤP alebo preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom).
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej predmet činnosti súvisí  s podanou žiadosťou 30 EUR.

Lehota vybavenia:
30 dní


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka