Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy a novinky

Štatistiky z parkovacieho systému od jeho spustenia do 31.12.2018

Zoznam platných služobných parkovacích kariet k 8.1.2019

Celkom platných  -  67 ks

 •  Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o. – 1 ks
 • TEHOS s.r.o., Dolný Kubín – 5 ks
 • Mesto Dolný Kubín + Mestský úrad Dolný Kubín – 9 ks
 • Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín – 2 ks
 • AQUA KUBÍN s.r.o., Dolný Kubín – 1 ks
 • Slovak Telecom a.s., pracovisko Dolný Kubín  - 3 ks
 • Technické služby s.r.o., Dolný Kubín – 5 ks
 • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho, Dolný Kubín – 9 ks
 • Okresný úrad v Dolnom Kubíne – 3 ks
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne – 4 ks
 • Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Dolný Kubín – 12 ks
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín  - 2 ks
 • Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Orava  - 6 ks
 • Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín - 1 ks 
 • Štátny veterinárny a potravinový ústav, VPÚ v Dolnom Kubíne  - 4 ks  

 

Rozšírenie parkovacieho systému o možnosť úhrady parkovného cez mobilnú aplikáciu

Mesto Dolný Kubín na základe analýzy stavu dopravy v meste a príslušných uznesení Mestského zastupiteľstva pristúpilo s platnosťou od 01.06.2016 k regulácii statickej dopravy v centre mesta. Stanovenými cieľmi regulácie bolo zvýšenie obrátkovosti existujúcich parkovacích miest, vytlačenie dlhodobo parkujúcich motorových vozidiel z centra mesta a v neposlednom rade zlepšenie dopravnej situácie.

V súlade s projektovou dokumentáciou statickej dopravy v centre mesta a príslušnou legislatívou, prevádzkovateľ parkovacieho systému – Mesto Dolný Kubín, rozširuje parkovací systém o možnosť úhrady parkovného aj formou mobilnej aplikácie. V praxi to znamená, že občania ktorí vlastnia inteligentné telefóny – smartfóny na platforme iOS a Android, si budú môcť uhradiť poplatok za parkovanie nielen formou zaslania SMS ale aj cez mobilnú aplikáciu využitím platobnej karty. 

Okrem tejto služby, bude aplikácia prepojená s navigačným systémom v ktorom budú zobrazované všetky parkoviská v zóne regulovaného parkovania s uvedením ich základných informácií a v prípade zadania bodu záujmu v navigačnom systéme, bude používateľ odnavigovaný na najbližšie parkovisko k predmetnému bodu záujmu s možnosťou úhrady parkovného. Aplikácia umožňuje platbu s registráciou aj bez registrácie. Pre registrovaných používateľov ponúka bezpečné uloženie platobnej karty a uloženie EČV. Toto sú základné funkcionality mobilnej aplikácie, ktoré budú k dispozícii okamžite po zavedení do prevádzky, ktorá bude spustená v skúšobnom režime od pondelka 17.9.2018.

Okrem týchto základných funkcionalít dokáže predmetná aplikácia poskytovať aj ďalšie funkcionality, jedná sa hlavne sledovanie obsadenosti jednotlivých parkovísk ako aj rezervácie parkovacieho miesta na vybraných parkoviskách. Tieto funkcionality sú ale podmienené zakúpením a inštaláciou ďalších technických zariadení ( senzor obsadenia parkovacieho miesta resp. inštaláciou kamerových systémov ) na jednotlivých parkoviskách, na čo prevádzkovateľ parkovacieho systému nemá pre tento rok vyčlenené finančné prostriedky, no nie je vylúčené, že v budúcnosti aj tieto funkcionality predmetnej aplikácie budú zrealizované a spustené do prevádzky.      

Cieľom zavedenia tejto služby je zvýšenie komfortu úhrad parkovného, ako aj zlepšenie dopravnej situácie v centre mesta tým, že motorové vozidlá budú smerované priamo na existujúce parkoviská a nebude potrebné ich vyhľadávanie.  

Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu

Aplikácia na stiahnutie TU


 

Oznam zo dňa 1.7.2018

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí vlastnia parkovacie karty pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín, na blížiaci sa koniec ich platnosti (parkovacie karty zakúpené v roku 2017).
Parkovacie karty na ďalšie obdobie bude možné zakúpiť v predpredaji u prevádzkovateľa parkovacieho systému – Mesta Dolný Kubín, na Mestskom úrade Dolný Kubín, odbore dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu, Hviezdoslavovo námestie 1651/2 - nová budova mestského úradu, I. poschodie, číslo dverí 209,
a to za rovnakých cenových podmienok ako v roku 2017.

Predajná  doba
Pondelok 10:00  -  14:00 hod.
Utorok        práca v teréne
Streda        práca v teréne
Štvrtok   10:00  -  14:00 hod.
Piatok        práca v teréne
Utorok, Streda, Piatok – zabezpečovanie činností súvisiacich s prevádzkou parkovacieho systému


K vydaniu novej parkovacej karty je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o vystavenie/vydanie parkovacej karty, pôvodnú parkovaciu kartu a doklady potrebné pre vydanie parkovacej karty (ako sú uvedené v žiadosti o vystavenie/vydanie parkovacej karty). 
Žiadosti o vystavenie/vydanie parkovacej karty sú umiestnené na internetovej stránke mesta (www.dolnykubin.sk), v sekcii „Platené parkovanie – Prevádzkovateľ – Na stiahnutie“ resp. je možné ich vyplniť priamo na mieste, u prevádzkovateľa parkovacieho systému.
 


 

Zmena režimu parkovania na ul. Aleja Slobody – pozdĺžne parkovanie

Mesto Dolný Kubín na základe analýzy stavu dopravy v meste a príslušných uznesení Mestského zastupiteľstva pristúpilo s platnosťou od 01.06.2016 k regulácii statickej dopravy v centre mesta. Stanovenými cieľmi regulácie bolo zvýšenie obrátkovosti existujúcich parkovacích miest, vytlačenie dlhodobo parkujúcich motorových vozidiel z centra mesta a v neposlednom rade zlepšenie dopravnej situácie.

                V súlade s projektovou dokumentáciou statickej dopravy v centre mesta boli na ul. Aleja Slobody realizované parkovacie miesta pre pozdĺžne státie, v časti od autobusovej zástavky pri Sociálnej poisťovni smerom k odbočke na ul. Samuela Nováka, v počte 12 parkovacích miest. Tieto boli prerozdelené v pomere 5 parkovacích miest vyhradených pre rezidentské parkovanie a 7 parkovacích miest vyhradených pre platené parkovanie.

Na základe požiadaviek občanov s trvalým pobytom v tejto lokalite a po prehodnotení dopravnej situácie, prevádzkovateľ parkovacieho systému mesto Dolný Kubín v termíne od 1.2.2018 sprístupní všetky tieto parkovacie miesta (12 parkovacích miest) do režimu rezidentského parkovania, t.j. pre potreby parkovania občanov s trvalým pobytom v zóne regulovaného parkovania.

Pre potreby občanov využívajúcich platené parkovanie budú v tejto lokalite slúžiť parkoviská pri Slovenskej pošte, parkovisko na ul. Aleja Slobody – šikmé státie a parkovisko za reštauráciou Marína, tieto sú v súčasnosti obsadzované na  45 % ich celkovej parkovacej kapacity.             

 

                                        Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu


 

Zmena režimu parkovania pri Slovenskej pošte – ľavé parkovisko so živičným povrchom

    Mesto Dolný Kubín na základe analýzy stavu dopravy v meste a príslušných uznesení Mestského zastupiteľstva pristúpilo s platnosťou od 01.06.2016 k regulácii statickej dopravy v centre mesta. Stanovenými cieľmi regulácie bolo zvýšenie obrátkovosti existujúcich parkovacích miest, vytlačenie dlhodobo parkujúcich motorových vozidiel z centra mesta a v neposlednom rade zlepšenie dopravnej situácie. 
     Na základe požiadaviek občanov mesta, prevádzkovateľ parkovacieho systému, Mesto Dolný Kubín, rozhodol o skúšobnom vyčlenení parkoviska pri Slovenskej pošte ( ľavé parkovisko so živičným povrchom) zo systému spoplatneného parkovania pre občanov, ktorí krátkodobo (do 30 min.) navštívia Slovenskú poštu z dôvodu prevzatia poštových a iných zásielok, títo  mohli predmetné parkovisko bezplatne využívať. Parkovisko sa neustále monitorovalo, no v súčasnej dobe už neplní zámer, na aký bolo v bezplatnom režime spustené. Dlhodobo na ňom parkujú motorové vozidlá občanov, ktorí majú svoje prevádzky buď v budove Slovenskej pošty alebo v okolitých budovách, pričom klienti pošty tu nemajú možnosť parkovania.
    Na riadnom zasadnutí Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 6.9.2017 bola táto problematika prerokovaná, komisia odporučila opätovne zaradiť predmetné parkovisko do systému spoplatneného parkovania. 
    Z vyššie uvedených dôvodov a na základe odporúčania odbornej komisie bude prevádzkovateľom parkovacieho systému začlenené parkovisko pri Slovenskej pošte (ľavé parkovisko so živičným povrchom o počte 17 parkovacích miest) do režimu spoplatneného parkovania od 1.11.2017.

Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu


 

Parkovací systém mesta

Rozbor-nakladov-a-vynosov.pdf(646.8 kB)Rozbor nákladov a výnosov

Oznam zo dňa 20.6.2016

Zakúpenie parkovacieho lístka v parkovacom automate

v rámci zóny spoplatneného parkovania je rozmiestnených 11 parkovacích automatov, pri Slovenskej pošte, na ul. Aleja Slobody, parkovisko za Marínou, pred bývalým kinom Choč,  parkovisko oproti ZÚŠ P. Bohúňa, na ul. A. Sládkoviča, na ul. Radlinského oproti Okresnému súdu, na ul. Kohútov sad pri obchodnom dome Jednota, parkovisko pri Daňovom úrade, parkovisko pri reštaurácii Koliba a parkovisko oproti Katolíckej fare. Pri zakúpení časového parkovacieho lístka z parkovacieho automatu je tento lístok platný na všetkých parkoviskách v danom pásme po dobu platnosti lístka, t.z. že ako si občan zakúpi hodinový lístok napr. pri Slovenskej pošte, tento mu počas platnosti jednej hodiny platí aj napr. na parkovisku pred MsÚ, za Marínou... t.j. na parkoviskách pásma A, neplatí mu ale na parkoviskách pri Daňovom úrade a pred reštauráciou Koliba nakoľko tieto dve parkoviská patria do pásma B.


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka