Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie pre voličovVytlačiť
 

Mesto Dolný Kubín oznamuje oprávneným voličom v meste Dolný Kubín, že tlačivo „Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí“, v ktorom sa uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebná miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti,  im bude v zmysle § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručené najneskôr dňa 16.10.2018.

V prípade, že oznámenie nebude doručené z dôvodu, že volič má uvedený ako trvalý pobyt len „Mesto Dolný Kubín“ alebo ak nebolo možné predmetné oznámenie doručiť pretože volič nemá dostatočne označenú poštovú schránku alebo ak táto chýba, po uvedenom termíne sa tento môže o mieste konania volieb a o konkrétnej volebnej miestnosti informovať osobne na Mestskom úrade v kancelárii evidencie obyvateľov (prízemie novej budovy Mestského úradu Dolný Kubín) alebo telefonicky na č. tel. 043/5814 455.

Zároveň oznamujeme, že zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín spolu so zoznamom zaregistrovaných kandidátov na primátora Mesta Dolný Kubín je v zmysle § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnený spôsobom v mieste obvyklým, t.j. na úradnej tabuli mesta a na web stránke mesta www.dolnykubin.sk v sekcii Komunálne voľby 2018.

Oznámenie pre voličov

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka