Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „HILLSIDE, Apartmánové domy – IO.04.- Prekládka VN, NN“ a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania Stavebník Hillside, s.r.o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 21.12.2018 na miestne príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „HILLSIDE, Apartmánové domy – IO.04 - Prekládka VN, NN“, katastrálne územie Veľký Bysterec. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Dolný Kubín pod č.7747/2018/246 - TS5/A10 dňa 16.11.2018...

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka