Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Parkovanie

 


šípka - tačidlo1
Zásady
parkovania
   šípka - tačidlo3
Parkovacie karty
šípka - tačidlo2
Automaty
   šípka - tačidlo3
SMS parkovanie

 

Parkovanie a státie  na vyznačených parkovacích miestach je povolené len motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3.500 kg a súčasne rozmery vozidla nepresahujú 1,8 m x 5 m.

Na chodníkoch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené a označené príslušnou dopravnou značkou je zakázané státie všetkých druhov vozidiel a odstavovanie ich prívesov a návesov.

Parkovanie na parkovacích miestach, ktoré sú vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím je pre užívateľov vozidiel s daným preukazom nespoplatnené. Vyhradené parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím musia byť označené príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením.

Pod pojmom užívateľ parkovacieho miesta, resp. užívateľ parkoviska sa rozumie vodič motorového vozidla, ktorý zaparkoval vozidlo na   vyznačenom parkovacom mieste.

Užívať parkovacie miesto v zóne parkovania môže len užívateľ, ktorý súhlasí s Prevádzkovým poriadkom pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín (uličného parkovania)

Užívateľ, ktorý užíva parkovacie miesto je povinný uhradiť parkovné na celý čas parkovania v rámci prevádzkovej doby jednotlivých parkovacích miest. ( viď Cenník parkovného )


Parkovacie miesta s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi, platbou SMS a predplatnými parkovacími kartami  (ďalej len PPK).

Tieto parkovacie miesta sú určené pre dočasné parkovanie motorových vozidiel občanov a návštevníkov mesta Dolný Kubín v rámci zóny plateného parkovania na vymedzených komunikáciách.

Tieto parkovacie miesta sú označené dopravnými značkami 

V rámci prevádzkovej doby spoplatnenia je vodič povinný uhradiť parkovné ako cenu za službu. Parkovné je možné uhradiť zakúpením parkovacieho lístku v parkovacom automate, uhradením prostredníctvom mobilného operátora   zaslaním SMS, alebo zakúpením predplatnej parkovacej karty  podľa podmienok stanovených v prevádzkovom poriadku. 

V parkovacom automate sa platí prvá hodina v celej výške hodinovej sadzby, po 1. hodine je možné platiť i na minúty. Výška uhradeného parkovného a doba, do kedy je parkovné uhradené, sa pred vydaním parkovacieho lístka zobrazia na displeji parkovacieho automatu. Automat vydá užívateľovi lístok až po stlačení tlačidla, určeného na výdaj lístka, pričom celá vhodená suma sa použije na úhradu parkovného. Parkovací automat nevydáva preplatok.

Parkovacie automaty sú v prevádzke nepretržite a umožňujú zakúpenie parkovacieho lístka aj mimo prevádzkovej doby - čas začatia parkovania sa v takomto prípade nastaví automaticky podľa najbližšieho času prevádzkovej doby.

Parkovací lístok, alebo predplatnú parkovaciu kartu, je vodič povinný viditeľne umiestniť za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na parkovacom lístku.

Pokiaľ vodič nemôže umiestniť doklad o úhrade parkovného (parkovací lístok alebo parkovaciu  kartu) za predné sklo vozidla (napr. pri motocykloch, štvorkolkách a pod.), je povinný uhradiť    parkovné prostredníctvom mobilného operátora zaslaním SMS.

Parkovací lístok je akceptovateľný v rámci celej zóny, príslušného Pásma, na všetkých uliciach označených dopravnými značkami.

V prípade nefunkčnosti parkovacieho automatu je užívateľ povinný zakúpiť si lístok v inom   parkovacom automate, v rámci príslušného pásma alebo uhradením parkovného prostredníctvom   mobilného operátora cez SMS.

Zaplatenie parkovného prostredníctvom SMS-ky je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. Návod na úhradu s tvarom SMS je viditeľne vyznačený na parkoviskách (parkovací automat, samostatná informačná tabuľka,...). SMS spôsob úhrady za parkovanie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania. Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia SMS úhrady je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného SMS parkovacieho lístka. 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka