Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Platené parkovanie

 

šípka - tačidlo1
Prevádzkovateľ
šípka - tačidlo2
Parkovanie
   šípka - tačidlo3
Oznamy a novinky

 

Vážení občania a návštevníci mesta,

možnosť navštíviť, obslúžiť či zásobiť akýkoľvek priestor alebo objekt vyžaduje existenciu potrebných plôch pre odstavenie vozidiel, ktoré umožnia splniť tento účel.
Pri nedostatku takýchto plôch zlyháva dopravná obsluha, čo znamená narušenie funkčnosti mesta.
V súčasnom stave, keď sa značná časť obsluhy a pohybu v mestách uskutočňuje motoristickou dopravou, nestačia existujúce priestory pokryť väčšinu nárokov na parkovanie  a odstavenie osobných áut najmä v centrách miest, ktoré neboli pre túto situáciu stavané.
Príčina nespočíva len v nedostatku parkovacích miest, ale aj v nevhodnom rozmiestnení  aktivít vyžadujúcich nadmernú dopravnú obsluhu. Pri preprave osôb zohráva úlohu aj nadmerný podiel individuálnej automobilovej dopravy voči iným spôsobom prepravy. Určitý podiel má aj nedocenenie organizácie a riadenia dynamickej dopravy, vrátane vhodnej regulácie parkovania.
Prvým krokom, ktorý môže zlepšiť dopravnú situáciu a obsluhu mesta, je cieľavedomá dopravná politika, ktorej súčasťou je mestská parkovacia politika.
Parkovacia politika je súbor opatrení riešiacich optimálne využitie priestoru pre parkovanie v súlade s potrebami všetkých užívateľov priestorov.
Úlohou parkovacej politiky je v prvom rade zabezpečiť pre parkovanie maximálne využitie disponibilného priestoru aplikáciou všetkých príslušných opatrení organizačných, legislatívnych, regulačných i technických.
Mesto Dolný Kubín v snahe zlepšiť dopravnú a parkovaciu situáciu v meste pripravilo súbor opatrení, kde jedno z týchto opatrení je v termíne od 1.6.2016  uviesť do prevádzky  parkovací systém mesta.  Zavedenie tohto opatrenia bolo prerokované a schválené Mestským zastupiteľstvom pričom bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 9/2015  - O vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel


Úseky miestnych komunikácií vymedzených na dočasné parkovanie motorových vozidiel

Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel bude určené použitím dopravných značiek „IP 27a“ (Zóna s plateným alebo regulovaným státím) a „IP 27b“ (Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím).
Do zóny regulovaného parkovania patria parkoviská na nasledujúcich uliciach:

PÁSMO 1 :

 • Parkoviská na ul. Aleja Slobody, ( parkoviská pri Slovenskej pošte, parkoviská na ul. Aleja Slobody, parkovisko za reštauráciou Marína )
 • Parkovisko na ul. A. Sládkoviča,
 • Parkoviská na ul. Radlinského, 
 • Parkoviská na ul. Kohútov sad, 
 • Parkovisko na ul. Jána Hollého,  
 • Parkovisko na ul. Hviezdoslavovo námestie,
 • Parkoviská na ul. Matúškova.

PÁSMO 2 :

 • Parkovisko pri Daňovom úrade,
 • Parkovisko pri reštaurácii Koliba.

Podmienky užívania vymedzených úsekov miestnych komunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie motorových vozidiel sú upravené Prevádzkovým poriadkom pre zónu plateného parkovania v meste Dolný Kubín (uličného parkovania)

Výška úhrady, spôsob platby a preukázanie jej zaplatenia za dočasné parkovanie motorových vozidiel

Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič vozidla alebo držiteľ vozidla.
Úhradu je možné zaplatiť:

 • zakúpením parkovacieho lístka,
 • zakúpením parkovacej karty,
 • prostredníctvom SMS.

Zaplatenie úhrady sa preukazuje:

 • platným parkovacím lístkom vydaným parkovacím automatom,
 • platnou parkovacou kartou,
 • SMS správou.

Parkovné sa platí na všetkých vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a parkoviskách, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe mesta

Prevádzková doba pre zónu plateného parkovania je: 
Pondelok – Piatok                        od 08:00 hod do 16:00 hod
Parkovanie mimo prevádzkových hodín, soboty, nedele a štátne sviatky – parkovanie bezplatné

V prípade, že štátny sviatok pripadne na pracovný deň, je tento deň považovaný za deň pracovného pokoja, t.j. parkovanie je bezplatné.

Prevádzková doba pre parkovacie miesta vyhradené pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet označených dopravným značením :

Pondelok – Nedeľa nepretržite  od 00:00 hod do 24:00 hod počas celého kalendárneho roku (vrátane sviatkov).

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel :

 šípka - tlačidlo4
Cenník parkovného


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka