Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Odbor výstavby a životného prostredia
Vedúci odboru: Ing. Pavol Starek

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať Mesto Dolný Kubín o súhlas na umiestnenie MZZO (plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, vo výrobnej hale, v sklade a pod., s max. súhrnným príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW) na území mesta.
Ďalšie súvisiace úkony: uvedenie stavby MZZO do prevádzky, povolenie užívania stavby (pri kolaudačnom konaní)

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (tlačivo).
  • Projekt stavby, časť vykurovanie, písomná a výkresová časť zameraná na zdroj tepla (kotol, krb a pod.), jeho príkon a spôsob odvodu spalín (komín)
  • Kópia katastrálnej mapy a list vlastníctva 
  • Splnomocnenie zastupovať investora

 
Súvisiace predpisy:

  • Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 
  • Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Vybavuje:
Mestský úrad Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie č. 1651/2, Odbor výstavby a životného prostredia, nová budova, druhé poschodie, č. dverí 310

Kontakt:
Ing. Andrea Vnenková
Tel.: 043/5814433
e-mail: andrea.vnenkova@dolnykubin.sk

Lehota vybavenia: 
30 dní od podania žiadosti

Poplatok:  
bez poplatku, ak povoľovanie podlieha stavebnému konaniu
10,- EUR, ak povolenie nepodlieha stavebnému konaniu (zák. č. 145/1995 Z. z. položka č. 162 písm. af) 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka