Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát informatiky

Referát informatiky

Správca počítačovej siete a IS


Ing. Peter Debnár

nová budova MsÚ,
číslo dverí: 301
tel. č.: 043/5814436
E-mail: admin@dolnykubin.sk; peter.debnar@dolnykubin.sk

 

Informatik


Ing. Juraj Tóth

nová budova MsÚ,
číslo dverí: 301
tel. č.: 043/5814436
E-mail: juraj.toth@dolnykubin.sk

 


 

Referát zabezpečuje:

 • a) koordinuje a zodpovedá za systémové informačné činnosti a zabezpečuje koordináciu procesov verejného obstarávania mestského úradu,
 • b) zabezpečuje a zodpovedá za uskutočňovanie koncepcie rozvoja informačných systémov,
 • c) zabezpečuje a vykonáva bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológií,
 • d) zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií,
 • e) zabezpečuje prevádzku, správu a inovácie webových aplikácií mesta,
 • f) zabezpečuje systémovú administráciu, údržbu dát v informačných systémoch mesta a komplexne zabezpečuje požiadavky na informácie z informačných systémov mesta,
 • g) zabezpečuje a koordinuje technicko-prevádzkové činnosti a činnosti na zabezpečenie technického rozvoja,
 • h) zabezpečuje správu hmotného a nehmotného majetku v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a informačných systémov,
 • i) zabezpečuje systémovú a metodickú činnosť pri správe a vývoji informačného systému mesta,
 • j) podieľa sa na tvorbe koncepcií mesta v oblasti informačných systémov,
 • k) zabezpečuje správu serverovej infraštruktúry a operatívne odstraňuje bežné poruchy,
 • l) zabezpečuje správu a preventívnu údržbu výpočtovej a kancelárskej techniky a operatívne odstraňuje bežné poruchy,
 • m) zabezpečuje prevádzku, diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb počítačovej siete mesta,
 • n) zabezpečuje technickú podporu zariadení pre rokovanie mestského zastupiteľstva,
 • o) zabezpečuje školenia užívateľov APV podľa potrieb úradu a školenia obsluhy výpočtovej techniky,
 • p) zabezpečuje chod a údržbu a inováciu informačného systému mesta a informačných technológií,
 • q) zabezpečuje a zodpovedá za preberanie a testovanie projektov APV spracovávaných dodávateľským spôsobom,
 • r) zabezpečuje agendu ochrany osobných údajov v informačných systémoch v súlade s bezpečnostným projektom,
 • s) zabezpečuje správu a aktualizáciu informačného portálu mesta,
 • t) spravuje intranet v lokálnej sieti mestského úradu,
 • u) zabezpečuje bezpečnosť elektronickej pošty a dát v informačných systémoch,
 • v) zabezpečuje správu geografického informačného systému,
 • w) zabezpečuje tvorbu elektronických verzií vzorov a šablón pre užívateľov informačného systému mesta,
 • x) zabezpečuje technickú a metodickú pomoc pre rôzne zariadenia mesta,
 • y) zabezpečuje prevádzku a údržbu siete REGOB (ohlasovňa pobytu a matrika napojená na centrálny register REGOB),
 • z) vykonáva programátorské a analytické práce menšieho rozsahu.
 • 3. Referát právny
 • a) zabezpečuje uplatňovanie práv a povinností vo vzťahu k súdom, orgánom činným v trestnom konaní, notárom, súdnym exekútorom, ostatným orgánom verejnej správy, fyzickým a právnickým osobám,
 • b) zabezpečuje agendu mesta v oblasti konania o priestupkoch, ak táto agenda nie je zverená inému organizačnému útvaru mestského úradu,
 • c) zastupuje fyzické osoby a právnické osoby s trvalým pobytom alebo sídlom na území mesta, na základe uznesení súdu o ustanovení za opatrovníka,
 • d) zabezpečuje právne zastupovanie mesta pri rokovaniach s advokátmi a právnymi zástupcami,
 • e) zabezpečuje vymáhanie pohľadávok mesta,
 • f) zabezpečuje prevody nehnuteľného majetku mesta,
 • g) zabezpečuje prípravu a negociáciu rôznorodej zmluvnej dokumentácie,
 • h) poskytuje odborné právne poradenstvo orgánom mesta, organizačným útvarom mestského úradu, organizáciám založeným alebo zriadeným mestom,
 • i) vypracúva právne stanoviská pre orgány mesta.

 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka