Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Technické služby informujú

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na 2. polrok 2019

Technické služby Dolný Kubín informuje občanom mesta o harmonograme vývozu separovaného zberu v meste Dolný Kubín na 2. polrok 2019. 

Celý harmonogram najdete TU


 

SEPARUJEME:

PLAST, KOV, TETRAPAKY – žltá                                         

žltý kontajner -plastPlastové odpady - prázdne fľaše od nápojov, minerálok, vína, kelímky od jogurtov, nádoby od šampónov
a ďalšej kozmetiky, čisté číre fólie a farebné plastové tašky, sačky, streč fólie...

Kovové odpady - konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo), alobal, hliníkové viečka od jogurtov...

Viacvrstvové obaly od nápojov VKM tetrapak mlieko, smotana, džúsy, ovocné šťavy...

Neseparujeme: celofán, znečistené fólie, obaly od nebezpečných látok, obaly od chemikálií, hrubo znečistené plasty, (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan

PAPIER – modrá                                                                  

modrý kontajner - papierPapierové odpady - noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy, zošity, krabice, lepenka, kartón...

Z časopisov a kancelárskych papierov je nutné oddeľovať kovové spony. takto vytriedený papier vhadzujte do vrecka alebo kontajnera modrej farby!

Neseparujeme: mastný papier, celofán, fóliu, obaly od kávy, obaly na vajíčka, obaly z viacvrstvových, materiálov – tetrapak, použité plienky - „pampersky“, použité papierové utierky a pod.

SKLO – zelená                                                                     

Zelený kontajner - skloSklenené fľaše a tabuľové sklo fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, sklenené nádoby, rozbité tabuľové sklo...

Fľaše a poháre očistíme od zvyškov potravín. takto vytriedené sklo vhadzujeme do kontajnerov zelenej farby. fľaše, hlavne pri vrecovom zbere, nerozbíjame, necháme ich celé.

Neseparujeme: žiarovky, žiarivky, keramika, zrkadlá, tabuľové sklo s drôteným
výpletom, naplnené zaváraninové fľaše.

 


Zberný dvor – areál Technických služieb, s. r. o. na Mokradi.
Prevádzková doba zberného dvora

Zoznam druhov zbieraných odpadov

  • objemný odpad – bezodplatne, preukázaním sa pôvodcu odpadu vlastným Občianskym preukazom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Dolný Kubín;
  • všetky druhy triedeného odpadu – papier, plasty, kov, sklo, obaly z kovov, viacvrstvové materiály (tetrapaky);
  • bioodpad – tráva, konáre max. do 1 m a hrúbky 5 cm;
  • nebezpečný odpad – občania – nepodnikatelia – v originálnych obaloch so zreteľným označením ich názvu;
  • elektroodpad – všetky druhy elektrospotrebičov v nerozobratom stave;
  • jedlé oleje a tuky.

Viac na www.tsdk.sk


 

Bioodpad 1

Bioodpad 2


 

Slovenská republika sa spolu s ostatnými krajinami Európskej únie zaviazala, že v roku 2020 bude recyklovať 50 % komunálneho odpadu. Cieľom je chrániť životné prostredie tým, že sa veci po ich použití nebudú ukladať na skládkach, ale opätovne využívať, opravovať a recyklovať. V súčasnosti sa v Európskej únii recykluje 47 % komunálneho odpadu, preto sa úloha zdá byť dosiahnuteľná. Problémom však sú výrazné rozdiely v jednotlivých krajinách Únie. Kým napríklad susedné Rakúsko recykluje 59 % komunálneho odpadu, v Rumunsku je to len 15 % a u nás 23 %.

Významnú zložku komunálneho odpadu tvoria nápojové kartóny (tzv. tetrapaky), napríklad obaly z mlieka či džúsu. Sú tvorené z viacerých materiálov, približne 75 % z nich tvorí papier, 20 % plast a 5 % hliníková fólia. Po vytriedení a následnom spracovaní je z nich možné vyrobiť široké spektrum výrobkov: stavebné izolácie, noviny, zošity, lepenkové krabice, toaletný papier, kuchynské utierky, palety či obaly na vajíčka. Pre predstavu: z dvoch kusov tetrapakov je možné vyrobiť 1 m2 papierových kuchynských utierok.

Ako nápojový kartón separovať? Vypláchnite zvyšok obsahu, zmenšite objem obalu zošliapnutím a vhoďte ho do žltej nádoby na separovaný zber, určenej pre plasty, kovy a viacvrstvové obaly.

 Zvrátiť nepriaznivý trend recyklácie u nás sa snaží aj štát. Novoprijatý zákon o poplatkoch za uloženie odpadov stanovuje jednotlivým obciam a mestám sadzbu za uloženie odpadu na skládke podľa toho, aká úspešná je samospráva v triedení odpadu. To znamená, že obec či mesto s vysokou mierou recyklácie bude platiť nižší poplatok za uloženie tony odpadu na skládke a naopak. Tým sa prakticky každý občan svojím prístupom k recyklácii bude podieľať na výške poplatku za komunálny odpad vo svojej obci či meste.

 

Mesto Dolný Kubín a spoločnosť ENVI - PAK, a. s.

envi-pack


 

Prevádzkový poriadok pohrebísk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka