Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa mesta

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „11896 Dolný Kubín –  Veľký Bysterec – Rozšírenie NNK“  a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Stavebník  Stredoslovenská energ ...viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebnik: Spolok bývalých urbarialistov obcce Vel'ký Bysterec - pozemkové spoločenstvo...
viac...


 

Rozhodnutie

Okresný úrad Dolny Kubin, odbor starostlivosti o životné prostredie
viac...


 

Rozhodnutie

Okresný úrad Dolny Kubin, odbor starostlivosti o životné prostredie
viac...


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Hruštín“

Mesto Dolný Kubín, Mestský úrad – odbor výstavby a ŽP informuje verejnosť o doručení: Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Hruštín“ od Okresného úradu Námestovo ...viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. č. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO 00314463, dňa24.05.2019 podal
viac...


 

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky

Oznamujeme Vám, že daňovníci s trvalým pobytom iba Dolný Kubín uvedení na zozname majú uloženú zásielku (do vlastných rúk) z Mestského úradu Dolný Kubín, odbor finančný, referát miestnych daní. Jedná ...viac...


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebník Ing. Tomáš Makúch, 029 54 Krušetnica 221, podal dňa 27.05.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia bytu č. 35 v bytovom dome Matúškova 1642“  na pozemku parc. CKN ...viac...


 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Zoznam prevodov nehnuteľností, ktoré boli prevedené z vlastníctva mesta do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moc

Mesto Dolný Kubín, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, zverejňuje podľa § 5 ods. 6 citovaného zákona prevod ...viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 4/2017

Mestskému úradu Dolný Kubín bolo dňa 22.12.2017 doručené podanie, označené ako „Petícia za úpravu miestnej komunikácie“.
viac...


 

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1 a 2/2018

Petícia proti plánovanej výstavbe polyfunkčnej budovy a parkovacích státí pred bytovým domom Nemocničná 1949 a 1950
viac...


 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka