Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby prezidenta SR 2019

Výsledky 2. kola prezidentských volieb

Vážení občania, ponúkame Vám definitívne výsledky 2. kola prezidentských volieb konaných v sobotu 30. marca 2019 v našom meste. Nižšie nájdete podrobnú účasť voličov za mesto Dolný Kubín ako aj počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov podľa jednotlivých okrskov.

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov podľa územného členenia - výsledky za obec Dolný Kubín, pozrite si TU

Účasť voličov za obec Dolný Kubín, pozrite si TU

Určenie volebných okrskov (ulice zaradené do jednotlivých okrskov), pozrite si TU

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov za celé mesto Dolný Kubín

za celé mesto

Účasť voličov za obec Dolný Kubín:

Účasť voličov za obec Dolný Kubín

Ako hlasovali voliči v jednotlivých okrskoch:


 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorí postúpili do druhého kola volieb 30. marca 2019

 1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

 

Výsledky 1. kola prezidentských volieb

Vážení občania, ponúkame Vám definitívne výsledky 1. kola prezidentských volieb konaných v sobotu 16. marca 2019 v našom meste. Nižšie nájdete podrobnú účasť voličov za mesto Dolný Kubín ako aj počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov podľa jednotlivých okrskov.

Účasť voličov za obec Dolný Kubín, pozrite si TU

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov podľa územného členenia - výsledky za obec Dolný Kubín, pozrite si TU

výsledky za obec Dolný Kubín

účasť voličov

Jednotlivé okrsky:

okrsok č.1 okrsok - mestská časť MOKRAĎ

okrsok č.2 - mestská časť KŇAŽIA

okrsok č.3 - mestská časť ZÁSKALIE

okrsok č.4 - STARÉ MESTO I.

okrsok č.5 - STARÉ MESTO II.

okrsok č.6 - MEDZIHRADNÉ

okrsok č.7 - sídlisko BANISKO

okrsok č.8 - sídlisko BREZOVEC I.

okrsok č.9 - sídlisko BREZOVEC II.

okrsok č.10 - sídlisko BREZOVEC III.

okrsok č.11 - sídlisko BYSTEREC I.

okrsok č.12 - sídlisko BYSTEREC II.

okrsok č.13 - sídlisko BYSTEREC III.

okrsok č.14 - sídlisko BYSTEREC IV.

okrsok č.15 - mestská časť MALÝ BYSTEREC 

okrsok č.16 - mestská časť BEŇOVÁ LEHOTA


 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY na 1. kolo, dňa 16. marca 2019

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
v Meste Dolný Kubín

Č.okrska: Názov okrsku a pod ním volebná miestnosť: Zaradenie ulíc a zariadení do okrsku:

1.

mestská časť MOKRAĎ
HASIČSKÁ ZBROJNICA, ul. Mokraďská 606/33
ulice: Kocmál, Kubínska, Mokraďská, Nábrežie Oravy (súp.č. 3441, 499, 533, 610, 613, 626), Priemyselná

 

2.

mestská časť KŇAŽIA
HASIČSKÁ ZBROJNICA, ul. Komenského 270/24
ulice: 9. mája, 28. októbra, Vodárenská, Pod Dúbravou, Nábrežie Oravy (súp.č. 220 - 252, , 3396, 3433,), J. A. Komenského, Na Záhumní, Jelšavská, Kalinova, Kpt. Jaroša, Kňažská, Mládežnícka, Pod Čereňou, Podzámocká, 1. mája, Kpt. Nálepku
3. mestská časť ZÁSKALIE
HASIČSKÁ ZBROJNICA, ul. Záskalická 703/53
ulice: Andreja Halašu, 29. augusta, Jilemnického, Pltisko, Rybárska, Severná, Timravina, Záskalická,Na lánoch, Hôrky
4. STARÉ MESTO I.
DENNÉ CENTRUM, ul.Obrancov mieru 1769/2
ulice: M. R. Štefánika, Československej armády, Staničná, Železničiarov, Bernolákova, Aleja Slobody, J. Ťatliaka, A. Sládkoviča, Obrancov mieru, Radlinského

5.

STARÉ MESTO II.
MESTSKÝ ÚRAD, ul. Hviezdoslavovo námestie 1651/2
ulice: Samuela Nováka, Gäceľská cesta, Hviezdoslavovo námestie, Kohútov Sad, Jána Hollého, Matúškova, Jánoškova, voliči bez adresy trvalého pobytu
6. MEDZIHRADNÉ
BUDOVA MESTSKÉHO VÝBORU, ul. Medzihradská 1309/75
ulice: Medzihradská, E. Hroboňovej, Martina Hamuljaka, Šmidkeho, Jána Bottu, Mila Urbana, Na Kopanici, Partizánska cesta (Srňacie)
7. sídlisko BANISKO
MATERSKÁ ŠKOLA, ul. Chočská 1585/29
ulice: Chočská, Slnečná
8. sídlisko BREZOVEC I.
MATERSKÁ ŠKOLA, ul. Odbojárov 1962/16
ulice: Nemocničná, Námestie Jána Vojtaššáka, Nemocnica s poliklinikou
9. sídlisko BREZOVEC II.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA P. ŠKRABÁKA,
ul. M. Hattalu č.2151
ulice: Ľudovíta Štúra, Dukelských hrdinov, Na Ožnici, Martina Hattalu
10. sídlisko BREZOVEC III.
MATERSKÁ ŠKOLA, ul. Odbojárov 1962/16
ulice: Odbojárov, Mierová, Tulská, J. Gagarina, Družby, M. Gaceka
11. sídlisko BYSTEREC I.
MATERSKÁ ŠKOLA (pri lavici), ul. Na Sihoti 1163/35
ulica: Na Sihoti
12. sídlisko BYSTEREC II.
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, ul. Námestie Slobody 1269/3
ulice: Bysterecká, Lucenkova, Nad brehmi
13. sídlisko BYSTEREC III.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MARTINA KUKUČÍNA, ul. SNP 1199/36
ulice: Športovcov, Pelhřimovská, Hurbanova, SNP, Námestie Slobody
14. sídlisko BYSTEREC IV.
SPOJENÁ CIRKEVNÁ ŠKOLA A. RADLINSKÉHO, ul. Okružná 2062/25
ulica: Okružná
15. mestská časť MALÝ BYSTEREC
OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO, ul. Zochova 1117/97
ulice: Zochova, Bohúňova, MDD, MDŽ, Generála Svobodu, Fučíkova, Miloša Uhra, Lopušná
16. mestská časť BEŇOVÁ LEHOTA
URBÁRSKY DOM, ul. Beňovolehotská 9
ulica: Beňovolehotská

 

Oznámenie k doručovaniu žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Mesto Dolný Kubín v nadväznosti na § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje

adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktorá je nasledovná:

 • a) Doručovanie elektronickou formou na emailovú adresu: petra.sarfy@dolnykubin.sk
 • b) Doručovanie v listinnej forme na adresu: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

 

VOLIČ MÔŽE POŽIADAŤ O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU:

 • A) OSOBNE,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.03.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29.03.2019) v kancelárii Evidencie obyvateľov (prízemie novej budovy Mestského úradu Dolný Kubín - centrum občanov) v úradných hodinách:

Pondelok, utorok, štvrtok:  07:30 - 15:30 hod.
Streda: 07:30 - 17:00 hod.
Piatok:  07:30 - 14:00 hod.

 • B) V LISTINNEJ FORME tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.02.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11.03.2019),

 • C) ELEKTRONICKÝ tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.02.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11.03.2019). Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu podaná v listinnej alebo elektronickej forme musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

 • D) PROSTREDNÍCTVOM OSOBY SPLNOMOCNENEJ ŽIADATEĽOM

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

 


 

Oznámenie k doručovaniu oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Mesto Dolný Kubín v nadväznosti na § 102 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje

adresu na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, ktorá je nasledovná:

 • a) Doručovanie elektronickou formou na adresu: jaroslava.krivdova@dolnykubin.sk
 • b) Doručovanie v listinnej forme poštou alebo osobne do podateľne mestského úradu: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín.

Lehota na doručenie oznámení sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, t.j. v zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky uplynutím

dňa 11. februára 2019. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka (§ 102 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

 • a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
 • b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
 • c) meno, priezvisko a podpis osoby
 1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
 2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.
 3. určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb,  je žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie s delegovanými členmi a náhradníkmi volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt a/alebo e-mailovú adresu.

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.


 

Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 hod.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 hod.

Podrobnejšie si prečítajte TU. Dozviete sa aké sú práva voliť, právo byť volený, hlasovací preukaz atď.


 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. januára 2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem
voľby prezidenta Slovenskej republiky a 
určujem

 1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11.februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určujem deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

Andrej Danko v. r. 

Celé znenie rozhodnutia si pozri TU.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka