Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

Vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu
Vedúci odboru: Ing. Miroslav Kosmeľ

Potrebné doklady:

  • Žiadosť  o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s ťažkým zdravotným poistením (tlačivo)
  • Obojstranná fotokópia veľkého technického preukazu alebo osvedčenia o evidencií vozidla
  • Fotokópia platného preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
  • Fotokópia vodičského preukazu žiadateľa – držiteľa vozidla                                      
  • Fotokópia posudku z ÚPSVaR, že osoba ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.                                                                                           
  • 2x situácia alebo snímka z pozemkovej mapy so zakreslením požadovaného parkovacieho miesta pre ŤZP

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhláška č. 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                               
  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 9/2017 o miestnych daniach

Vybavuje:
Mestský úrad Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie č. 1651/2, Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu, nová budova, prvé poschodie, č. dverí 209

Kontakt: 
Ing. Juraj Vasek 
Tel.: 043/5814415 
e-mail: juraj.vasek@dolnykubin.sk

Lehota vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez správneho poplatk


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka