Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa mení VZN č.2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín

Schválené: 26.2.2015

Vyhlásené: 27.2.2015

Účinnosť: 1.4.2015

Mesto Dolný Kubín na základe ust.§ 6, ods. 1 a ust. § 11 ods.4 písm. g zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č.36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č.7/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín...

 

Roky


 

Aktuálny rok 2019

VZN, ktorým sa mení VZN č.2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín

Schválené: 26.2.2015

Vyhlásené: 27.2.2015

Účinnosť: 1.4.2015

Mesto Dolný Kubín na základe ust.§ 6, ods. 1 a ust. § 11 ods.4 písm. g zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č.36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č.7/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín...

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka