Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN, ktorým sa mení VZN Mesta Dolný Kubín č. 8/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Dolný Kubín

Schválené: 24.9.2015

Vyhlásené: 25.9.2015

Účinnosť: 10.10.2015

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 8/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Dolný Kubín...

 

Roky


 

Aktuálny rok 2019

VZN, ktorým sa mení VZN Mesta Dolný Kubín č. 8/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Dolný Kubín

Schválené: 24.9.2015

Vyhlásené: 25.9.2015

Účinnosť: 10.10.2015

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 8/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Dolný Kubín...

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka