Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Roky


 

Aktuálny rok 2019

VZN, ktorým sa schvaľuje ustanovenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

Dátum zverejnenia návrhu: 12.2.2019

Schválené: 28.2.2019

Vyhlásené: 1.3.2019

Účinnosť: 1.4.2019

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa schvaľuje ustanovenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel... 

 

ÚvodÚvodná stránka