Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o dodatku č.2 k VZN č.2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín

Schválené: 20.2.2014

Vyhlásené: 3.2.2014

Účinnosť: 8.3.2014

Platné do: 31.12.2016

Nahradené: 8/2016

Mesto Dolný Kubín na základe ust.§ 6, ods. 1 a ust. § 11 ods.4 písm. g zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č.2 k VZN č.2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín...

Roky


 

Aktuálny rok 2019

VZN o dodatku č.2 k VZN č.2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín

Schválené: 20.2.2014

Vyhlásené: 3.2.2014

Účinnosť: 8.3.2014

Platné do: 31.12.2016

Nahradené: 8/2016

Mesto Dolný Kubín na základe ust.§ 6, ods. 1 a ust. § 11 ods.4 písm. g zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č.2 k VZN č.2/2012 o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín...

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka