Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o sociálnej pomoci, sociálnych službách, sociálnom bývaní a určení sumy úhrady za sociálne služby a sociálne bývanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín

Schválené: 24.11.2016

Vyhlásené: 2.11.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Platné do: 30.6.2018

Nahradené: 1/2018

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle § 21 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č.8/2016 o sociálnej pomoci, sociálnych službách, sociálnom bývaní a určení sumy úhrady za sociálne služby a sociálne bývanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín (ďalej len „mesto“)...

 

Roky


 

Aktuálny rok 2019

VZN o sociálnej pomoci, sociálnych službách, sociálnom bývaní a určení sumy úhrady za sociálne služby a sociálne bývanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín

Schválené: 24.11.2016

Vyhlásené: 2.11.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Platné do: 30.6.2018

Nahradené: 1/2018

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákonom č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle § 21 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č.8/2016 o sociálnej pomoci, sociálnych službách, sociálnom bývaní a určení sumy úhrady za sociálne služby a sociálne bývanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín (ďalej len „mesto“)...

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka