Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín

Dátum zverejnenia návrhu: 9.4.2018

Schválené: 26.4.2018

Vyhlásené: 27.4.2018

Účinnosť: 1.7.2018

Platné do: 31.7.2019

Nahradené: 3/2019

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 64 ods. 1 písm. a) a § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 30 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 1/2018 o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby...

 

Roky


 

Aktuálny rok 2019

VZN o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín

Dátum zverejnenia návrhu: 9.4.2018

Schválené: 26.4.2018

Vyhlásené: 27.4.2018

Účinnosť: 1.7.2018

Platné do: 31.7.2019

Nahradené: 3/2019

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 64 ods. 1 písm. a) a § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 30 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 1/2018 o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby...

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka