Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby

Dátum zverejnenia návrhu: 11.6.2019

Schválené: 27.6.2019

Vyhlásené: 28.6.2019

Účinnosť: 1.8.2019

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 64 ods. 1 písm. a) a § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 30 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 3/2019 o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby...

 

Roky


 

Aktuálny rok 2019

VZN o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby

Dátum zverejnenia návrhu: 11.6.2019

Schválené: 27.6.2019

Vyhlásené: 28.6.2019

Účinnosť: 1.8.2019

Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 64 ods. 1 písm. a) a § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 30 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č. 3/2019 o sociálnych službách, sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby...

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka