Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky, podujatia, stavebná činnosť)

Zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky, podujatia, stavebná činnosť)

Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu
Vedúci odboru: Ing. Miroslav Kosmeľ

Potrebné doklady:

  • Žiadosť  o povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií (tlačivo)
  • 2 x situácia alebo snímka z pozemkovej mapy so zakreslením dotknutého miesta
  • Stanovisko OR PZ SR, Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne (len pri zvláštnom užívaní miestnej komunikácie)
  • Doklad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a  doplnkov (právoplatné stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných úprav)
  • Zmluva, objednávka alebo potvrdenie od dodávateľa o vykonaní spätnej povrchovej úpravy (odborne spôsobilou osobou)
  • Doklad o uhradení správneho poplatku v zmysle pol. č. 82 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Pri zvláštnom užívaní komunikácie (cestného telesa) zároveň požiadať o uzávierku a určenie použitia prenosného dopravného značenia na základe súhlasného stanoviska OR PZ SR, Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
  • Vyhláška č. 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Vybavuje:
Mestský úrad Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie č. 1651/2, Odbor dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu, nová budova, prvé poschodie, č. dverí 209

Kontakt: 
Ing. Juraj Vasek 
Tel.: 043/5814415 
e-mail: juraj.vasek@dolnykubin.sk

Lehota vybavenia: 
do 30 dní
Opravný prostriedok možno podať do 15 dní od doručenia, resp. prevzatia rozhodnutia

Poplatok: 
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov. Výška poplatku sa stanovuje individuálne. Platí sa v hotovosti priamo v pokladni Mestského úradu.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
ÚvodÚvodná stránka